Whistleblowerordningen

Uanset om jeres organisation eller virksomhed er privat, offentlig eller NGO er whistleblowerordningen den samme.

Den er det sikkerhedsnet, som giver jeres virksomhed den størst mulige beskyttelse overfor negative følgevirkninger, som konsekvens af alvorlige brud på interne arbejdsgange, etiske retningslinjer eller mulige lovbrud i jeres virksomhed.

Med vores faglighed og erfaring har vi stor indsigt og forståelse for arbejdsgange og risikomekanismerne i forbindelse med whistleblowersager.

Whistleblowerordninger blev lovpligtige for alle organisationer med flere end 250 ansatte 17. december 2021. Samme dato i 2023 gælder det for alle organisationer og virksomheder med 50 ansatte og derover.

Hvad er en whistleblowerordning?

En uvildig tredjeparts whistleblower-ordning giver ansatte, bestyrelsesmedlemmer og andre med direkte tilknytning til en virksomhed, mulighed for trygt og fortroligt, at indberette uregelmæssigheder og ulovligheder til virksomhedsledelsen.

Whistleblowerordninger indebærer typisk behandling af fortrolige og følsomme personoplysninger, forretningshemmeligheder og i værste tilfælde oplysninger om mulige strafbare forhold.

Tidligere var whistleblower-ordninger alene lovreguleret inden for den finansielle sektor, for revisorer og senest med revidering af hvidvaskloven også for advokater. Nu er mellemstore og større virksomheder blive omfattet af EU krav om implementering af egne whistleblowerordninger i forhold til aktiviteter, der berører gældende EU-lovgivning og direktiver.

Det er erfaringen at eksterne tredjeparts whistleblowerordninger giver virksomheden og medarbejderne den bedste beskyttelse, idet denne model skaber størst tryghed og tillid i relationen mellem medarbejdere og ledere.

Uden for de lovregulerede områder er det frivilligt, om man vil etablere en whistleblowerordning. En whistleblowerordning giver virksomhederne og organisationerne mulighed for, at medarbejdere kan indrapportere mistanke om alvorlige overtrædelser af interne retningslinjer, som kan få betydning for virksomheden som helhed, eller forhold som kan have afgørende betydning for enkeltpersoners liv eller helbred.

Eksempler på dette kunne være

 • Alvorlige forhold, der retter sig mod personer, såsom eksempelvis seksuelle overgreb, chikane eller vold.
 • Miljøforurening
 • Alvorlig økonomisk kriminalitet
 • Produktionssikkerhed
 • Alvorlige brud på arbejdssikkerheden

Med en whistleblowerordning sikrer virksomheden sig, at alle disse forhold kan håndteres internt og i fortrolighed.

 1. EU directive proposal (COM (2018)218/973471)
 2. ISO standard 37002 Whistleblowing management systems
 3. GDPR
 4. ISO 27001:2013 Information Security Management Systems CERTIFIED 
 5. ISO 37000 (2020) – Guidance for the Governance of Organizations
 6. ISO 37001:2016 – Anti-bribery management systems
 7. ISO 19600:2014 (ISO 37301:2020) – Compliance management system
 8. ISO 26000:2010 – Guidance on social responsibility 
 9. LBK – 182/18.02.2015

Den succesfulde whistleblowerordning

Det afgørende for en whistleblowerordnings succes er, at den indrettes på en måde, der passer til den enkelte virksomhed, og skaber den størst mulige sikkerhed og tryghed hos medarbejdere og ledelse. Af samme grund er det væsentligt at foretage en risikoafvejning, som dels tager virksomhedens størrelse i betragtning, dels de risikofaktorer, som præger den pågældende virksomhedstype.

En whistleblowerordning skal ikke erstatte en organisations eksisterende samarbejdsorganer. Den skal blot sikre, at der hvis alle disse svigter, er en ordning, som fungerer som et fortroligt og professionelt sikkerhedsnet for virksomhedens og ansatte. Vores whistleblowerordning består af et brugervenligt krypteret indrapporteringssystem som sikkert og diskret håndterer indberetninger og fremsendt dokumentation. Når vi modtager indberetningen, visiterer vi henvendelsen.

I den proces, vurderer vi blandt andet

 • Omfang
 • Alvorlighed
 • Tidshorisont
 • Indhold
 • Fremsendt dokumentation

Derefter sender vi et varsel til jeres virksomhed via den aftalte indrapporteringsvej. Efter afsluttet sagsbehandling fremsender vi anbefaling til håndtering.

Vores krypterede indberetningssystem har naturligvis alle de lovpligtige godkendelser og er forøvrigt dansk produceret.

Se Whistleblowersoftware.com