Skip to main content

Om os

– Styrkelse af arbejdsmiljø og kultur siden 2003

Hos TrustCulture har vi konsulenter, som har rådgivet og faciliteret processer omhandlende det psykiske arbejdsmiljø og kulturudvikling siden 2003.

TrustCulture’s Whistleblowerordning

TrustCulture blev etableret i 2020, hvor der for alvor kom fokus på det psykiske arbejdsmiljø blandt andet qua de voldsomme chikanesager i medierne.

Vi gik en tid i møde, hvor kodeks for moral, etik og adfærd på arbejdspladserne fik nye krav og præmisser af mange gode grunde.

I 2021 kom så EU direktivet for etablering af whistleblowerordninger.

Vi i TrustCulture har stillet os der, hvor det ikke nødvendigvis kun handler om, hvem som er skyldig eller uskyldig, men rettere ser på helheden i organisationen. Hvad kan en given sag være et symptom på i kulturen, hvor kan der sættes ind for at støtte ikke bare de direkte implicerede, men alle i organisationen. 

Med andre ord, vi har fokus på helheden og mennesket i den.

Vores whistleblowerordninger retter sig mod alle typer af virksomheder og organisationer inden for de fleste sektorer og brancheområder.

Vores værdier

Værdiskabelse

Vi lægger i TrustCulture vægt på, at give vores kunder værdiskabende og trygge løsninger, der bygger på indsigt i deres forretning. Vi går til samarbejdet med engagement og opmærksomhed, og vi tilstræber altid at være troværdige og ansvarsbevidste i vores samarbejde.

Troværdighed

Vi leverer operationelle løsninger med høj kommerciel og faglig indsigt på baggrund af kundens behov og situation. Troværdighed er vores centrale værdi. For os betyder troværdighed at tage ansvar for vores handlinger, vores udvikling og for hinanden i samarbejdet med vores kunder og medarbejdere. For os betyder troværdighed også, at vi siger tingene som de er.

Diskretion og fortrolighed

Vi ved at de ydelser og den rådgivning vi tilbyder, kræver den højeste grad af diskretion og fortrolighed. Det er derfor helt afgørende for os i TrustCulture, at vi altid lever op til den tillid der vises os.

Sikkerhed og tryghed

Vi sikrer os, at vores kunder oplever, at alle de ydelser vi leverer, er ordentlige så alle kan føle sig trygge i vores rådgivning. Vi leverer altid opdaterede løsninger som naturligvis er i fuld overensstemmelse med gældende lovgivning, samtidig med at de også er fremadrettede og med fokus på kommende udvikling på området.

Kompetence

Vores organisation er blandt Danmarks mest erfarne på whistleblowerområdet. Vores partnerkreds og konsulenter er særlig udvalgt på deres specialområder. Som virksomhed har vi derfor et bredt spekter af viden og erfaring, hvor etikken er baseret på kompetence, ordentlighed og den størst mulige opdaterede faglighed. 

Teamet bag

Christopher Jansen

Partner & adm. direktør

Christopher brænder for styrkelse af arbejdsmiljøet og har en lang solid erfaring indenfor arbejdsmiljø – og sundhedsområdet med mere end 13 års erfaring fra salg og ledelse i såvel nationale som internationale virksomheder. Senest fra rollen som Head of Sales i Health Group A/S og Salgschef i OfficeFit A/S. Christophers ekspertise har bl.a. sikret ham plads ved forhandlingerne om nogle af landets største sundhedsordninger med succes.

Drivkraften bag indsatserne er baseret på ordentlighed, faglighed og troværdighed.

Karin Hoeck

Partner & Senior Konsulent

Karin er grundlægger og partner i TrustCulture, diplomkandidat i afsætning med overbygning i organisation og ledelse, suppleret med erhvervspsykologi fra Bergen Universitet, Norge.

Uddannet proceskonsulent – 2 årig uddannelse hos Inpraxis.

Hun har fasciliteret til tider meget komplicerede arbejdsmiljørelaterede processer for ledere, ledergrupper og medarbejdere siden 2002 – i både private virksomheder, NGOér og offentlige institutioner.

Jesper Schwarz

Konsulent

Jesper Schwarz har de seneste 10 år arbejdet i corporate HR med design og implementering af processer og udviklingsprogrammer.

Fra rollerne som lederudviklingskonsulent og HR Business Partner har han solid praktisk erfaring med udvikling af organisationer og ledelse, særligt i rollen som ledelsens sparringspartner.

Jens Casupei

Personlig coach

Jens har været personlig coach og ledelseskonsulent i mere end 20 år.

Han har hjulpet mennesker i alle typer af problematikker og har en særlig force i, at skabe det fortrolige rum, få mennesker til at føle sig mødt, finde ind til kernen og finde holdbare veje frem for den enkelte og organisationen.

Leif Grieffelde

Krisepsykolog

Leif Grieffelde har lang erfaring med krisebehandling og debriefing, herunder ift. at hjælpe klienten med at identificere, forstå og håndtere problemstillingen og med at skabe handlekraft og strategier. Han har fokus på recilliens og med at ændre fokus fra offer til overlever.

Mads Pramming

Advokat

Det vigtigste for mig er at hjælpe de mennesker, der har mest brug for det. Derfor har jeg specialiseret mig inden for erstatningsret, strafferet og socialret. De mennesker, som jeg helst hjælper, er de privatpersoner, som er kommet i problemer. For mig handler det om at hjælpe mennesker mod uretfærdigheder. Det giver mening for mig.

Ved siden af mit advokatarbejde er jeg engageret i samfundet og deltager i det politiske arbejde med at sørge for bedre vilkår for dem, jeg hjælper – blandt andet krigsveteraner, whistleblowere og alle andre, der er kommet i klemme i systemet.