Med whistleblowerordningen TrustCulture får I et professionelt rapporteringssystem

TrustCulture har til formål at gribe alvorlige brud på interne retningslinjer, krænkende adfærd, lovovertrædelser og andre sager som potentiel kan påvirke arbejdsforholdene i organisationen, samt dennes offentlige profil. Derudover får I kvalificerede anbefalinger til, hvordan indberetningerne kan understøtte udviklingen af jeres kultur til fordel for det sunde arbejdsmiljø – med afsæt i jeres aktuelle udfordringer.

Her er de 4 trin organisationen med fordel kan følge

Testemonial:

“Som whistleblower blev jeg mødt med omsorg, lydhørhed og nyttige konstruktive spørgsmål, som gav mig modet til, at stå op for mig selv. Integriteten fra Karin Hoeck ligger både for det firma du kommer fra og for dig som indberetter. Hvilket banede vejen for en proces, der i dag betyder, at mit arbejdsliv er blomstret betydeligt op i selv samme firma. Af hjertet tak!”

Whistleblower maj 2021

TrustCulture er etableret i samarbejde med Veron, Danmarks NGO for whistleblowere.

Sådan fungerer det

Virksomheden tegner et abonnement, der sikrer at alle medarbejdere kan komme til orde hos TrustCulture, når som helst.

Vi sikrer i samarbejde med virksomhedens ledelse, HR og evt. SU, at der bliver udviklet en klar procesplan, der udmunder i en ordentlig og korrekt håndtering af eventuelle sager.

Ordningen introduceres til hele organisationen, så ingen er i tvivl.

Al skriftelig korrespondance er krypteret og fortrolig.

Der foretages en dybdegående kortlægning af henvendelserne.

TrustCulture giver anbefalinger og løbende tilbagemeldinger til både anmelderen og virksomheden.