Whistleblowerordning
til virksomheder & organisationer

– der sikrer en tryg dør for alle at gå ind ad, samt rådgivning til hvordan I bedst kommer videre

Med whistleblowerordningen TrustCulture får I et professionelt rapporteringssystem

TrustCulture har til formål at gribe alvorlige brud på interne retningslinjer, krænkende adfærd, lovovertrædelser og andre sager, som potentiel kan påvirke arbejdsforholdene i organisationen, samt dennes offentlige profil. Derudover får I kvalificerede anbefalinger til, hvordan indberetningerne kan understøtte udviklingen af jeres kultur til fordel for det sunde arbejdsmiljø – med afsæt i jeres aktuelle udfordringer.

Her er de 4 trin organisationen med fordel kan følge

TrustCulture Whistleblowerordning er etableret i samarbejde med Veron, Danmarks NGO for Whistleblowere.

Sådan fungerer det

Virksomheden tegner et abonnement, der sikrer at alle medarbejdere kan komme til orde hos TrustCulture, når som helst.

Vi sikrer i samarbejde med virksomhedens ledelse, HR og evt. SU, at der bliver udviklet en klar procesplan, der udmunder i en ordentlig og korrekt håndtering af eventuelle sager.

Ordningen introduceres til hele organisationen, så ingen er i tvivl.

Al skriftelig korrespondance er krypteret og fortrolig.

Der foretages en dybdegående kortlægning af henvendelserne.

TrustCulture giver anbefalinger og løbende tilbagemeldinger til både anmelderen og virksomheden.