Skip to main content

TrustCulture

– Mere end en whistleblowerordning

Vi sikrer en tryg dør for alle at gå ind ad, samt rådgivning til håndtering af sager, så hele organisationen kan komme bedst videre. 

TrustCulture

– Mere end en whistleblowerordning

Vi sikrer en tryg dør for alle at gå ind ad, samt rådgivning til håndtering af sager, så hele organisationen kan komme bedst videre. 

Mere end en whistleblowerordning

TrustCulture er mere end en ekstern uvildig whistleblowerordning, der modtager indberetninger 365 dage om året.

Vi har yderligere specialiseret os i, at give kvalificeret sparring til hvordan en given sag håndteres bedst muligt. Ikke alle har disse kompetencer internt i huset.

Vi tilbyder derfor både psykosociale og om nødvendigt juridiske kompetencer i håndteringen, der tilsammen sikrer det bedste udfald.

Opgøret med krænkelseskultur og uetisk adfærd

Tages der ikke hånd om problemet udløser det typisk mistrivsel, stress, sygemeldinger, ineffektivitet, opsigelser, negativ presseomtale m.m.

Det handler om holdbare løsninger

Ikke om at finde syndebukke. Når nogle siger fra er det typisk i ønsket om noget bedre.

Med TrustCulture i hånden vil I kunne vende interne problematikker om til styrkelse af det tillidsfulde arbejdsmiljø.

Kulturen binder jer sammen

Det er vigtigt, at fordre til en kultur, hvor alle kan komme trygt til orde på en respektfuld og fortrolig måde.

Først og fremmest anerkende at det muligvis ikke er alt man ser – og at nogle ikke har modet til at stå frem med deres oplevelser internt grundet frygten for udelukkelse, opsigelse eller andre repressalier.

En ting er at modtage en indberetning, noget andet og lidt mere kompliceret er, at håndtere sagen… Vi er behjælpelig med begge dele

Det starter med en god implementering

En god whistleblowerordning er den, som bliver brugt. Derfor er en grundig implementering afgørende, så alle føler sig trygge i at benytte den.

Således kan ledelsen regne med, at der højst sandsynligt er ro ude i organisationen, hvis ikke der er indberetninger.

Yderligere har en velimplementeret ordning typisk også en præventiv effekt – Alle tænker sig lidt mere om i forhold til egen adfærd. 

 • Som whistleblower blev jeg mødt med omsorg

  Som whistleblower blev jeg mødt med omsorg, lydhørhed og nyttige konstruktive spørgsmål, som gav mig modet til, at stå op for mig selv. Integriteten fra Karin Hoeck ligger både for det firma du kommer fra og for dig som indberetter.

  Hvilket banede vejen for en proces, der i dag betyder, at mit arbejdsliv er blomstret betydeligt op i selv samme firma. Af hjertet tak!

  Whistleblower maj 2021

 • Det afgørende rum for dialog og tillidsopbygning

  I et vanskeligt miljø med faglige grupperinger der på det tidspunkt lukkede sig om sig selv, har Karin på overbevisende måde formået at få skabt en dialogkultur internt i grupperne og imellem grupperne, som har været nøglen til den meget store fremdrift, vi p.t. oplever i alle kroge af skolen.

  Anders Kloppenborg, Rektor, Birkerød Gymnasium

 • Står vagt om det gode arbejdsmiljø

  Karin Hoeck har været konsulent i DIGNITY i forbindelse med opfølgning på vores APV, hvor vi i organisationen med Karin ved roret har gennemført en større proces med feed forwards i hele organisationen. Karin ledte os professionelt igennem processerne og hun er i stand til at lytte og også stille de svære spørgsmål til både ledelse og medarbejdere. Karin står vagt om det fælles ansvarfor det gode arbejdsmiljø og hun har været i stand til at skabe tillid på tværs i organisationen. Vi har i dag en langt bedre forståelse for de udforinger der er i organisationen  for at skabe et endnu bedre arbejdsmiljø og en gennemarbejdet plan for at komme videre. Det kan vi takke Karin Hoeck for.

  Dorrit Akselbo, Vicedirektør Dignity, Institut mod tortur.

 • Menneskelig indsigt skaber rum for dialog

  Karin Hoeck er efter min opfattelse en meget dygtig konsulent og rådgiver. Med en bred professionel erfaring, høj personlig integritet og dyb menneskelig indsigt som ballast har hun en særlig evne til at skabe rum for dialog og forståelse i de miljøer, hun virker i til gavn for arbejdsglæde, trivsel, tillid, motivation og udvikling. Jeg anbefaler meget gerne Karin Hoeck.

  Morten Thomsen Højsgaard, Direktør ROMU

  Workshops med præventive tiltag

  Vi står i en brydningstid, der kalder på justeret adfærd i vores organisationer, der understøtter det gode og sunde arbejdsmiljø.

  Overskrifterne på indberettede sager kan være mange, men oftest handler det om krænkelser, chikane og magtmisbrug. Derfor tilbyder vi også workshops og kurser, der omhandler hvordan en organisation kan styrke sine indsatser på disse områder.

  Det handler ofte om etablering af et rum for dialog, konkrete værktøjer og styrket kommunikation.