Skip to main content

Workshop & kurser

– Mere end en whistleblowerordning

Vores workshopkonsulenter har alle lang erfaring med det psykiske arbejdsmiljø, som formidles nærværende og interaktivt på workshops. Eksempelvis er krænkende adfærd et komplekst tema, som er vanskelig at definere konkret i politikker og man derfor med stor fordel kan drøfte på workshops, hvor alle deltagere er involveret. Disse har typisk også en stor præventiv effekt, hvor den enkelte bliver bedre i stand til, at navigere og understøtte det trygge arbejdsmiljø.

Medarbejderworkshop

”Sammen styrker vi fundamentet for det gode arbejdsmiljø”

Workshoppen har til formål at styrke bevidstheden hos både medarbejdere og ledere i forhold til hvordan brud på retningslinjer og lovgivning kan opstå, og endnu mere væsentlig, hjælper vi jer til at reducere risici fremadrettet og dermed styrke jeres kultur til håndtering af sager på forkant og internt.

Lederworkshop

“Styrkelse af den chikanefri kultur”

Etablering af ønsket adfærd starter hos lederteamet, hvis implementeringen skal lykkes i organisationen. Dernæst, er der særlige kompetencer & værktøjer, som er afgørende, den enkelte leder besidder til det præventive arbejde. 

Undersøgelse foretaget af Fagbevægelsens Hovedorganisation (2019) viser, at 34% af kvinderne og 25% af mændene har været udsat for krænkende adfærd på deres arbejdspladser. 

Dette tal er naturligvis alt for højt – og dette kan kommes proaktivt til livs ved, at få sat emnet på dagsordenen, som starter i lederteamet.

Praktik

Tid: Vi designer efter jeres behov, dog er 2 timer et minimum
Pris: Vi sender et tilbud ud fra antal deltagere og ønsket varighed

Her er hvad TrustCultures workshop kan bidrage med

  • Indsigt i hvad krænkende og chikanerende adfærd typisk består af – og hvorfor det kan være så vanskeligt, at definere sig ud af

  • Erkendelsen af ledernes helt særlige rolle og ansvar, også lovmæssigt, for at lykkes med den chikane-fri zone

  • Konkrete øvelser, som skaber den nærværende og konstruktive dialog, samt forståelse for kompleksiteten

  • Relevante og let tilgængelige værktøjer til at håndtere konkrete chikane og anden uetisk adfærd

  • Hvordan lederteamet kan støtte og hjælpe hinanden for at sikre den chikanefri zone

  • Etablering af konkrete leveregler/aftaler, der sikrer en tydelig fremadrettet retning for adfærden i organisationen hånd i hånd med de interne politikker på området