Skip to main content

Whistleblower­ordning

– En unik konfiguration af et kombineret psykosocialt og juridisk team

I en verden, hvor gennemsigtighed og ansvarlighed er afgørende, er TrustCulture en stærk samarbejdspartner for jeres organisation.

Vores unikke whistleblowerordning er designet til at give størst mulig beskyttelse mod negative følgevirkninger, der kan opstå som konsekvens af alvorlige overtrædelser af interne arbejdsgange, etiske retningslinjer eller potentielle lovbrud.

Med TrustCulture, investerer I ikke kun i et system; I investerer i jeres virksomheds integritet og omdømme. Vores Whistleblowerordning er udarbejdet for at sikre jeres organisation i nutid og fremtid og proaktivt at identificere og håndtere potentielle udfordringer, før de udvikler sig til større problemer. Det er det afgørende element, der giver tryghed og styrker jeres organisation mod uønskede risici. TrustCulture’s Whistleblowerordning indgår som led i at varetage de værdier og principper I ønsker at drive virksomhed efter.

Vores ordning er din proaktive strategi til at opretholde en sund virksomhedskultur og bevare tilliden fra dine medarbejdere og interessenter.

Hvorfor vælger vores kunder en konfiguration af et kombineret psykosocialt og juridisk team til deres whistleblowerordning?

Her er nogle af de vigtigste grunde

Compliance og etik

I sager, der involverer juridiske og etiske dilemmaer, kan det at have en kombination af fagfolk på holdet hjælpe med at sikre, at både lovkrav og etiske overvejelser tilgodeses.

Forebyggende effekt

Psykosociale fagfolk kan hjælpe med at identificere potentielle problemer, før de eskalerer. Tidlig indsats kan være en omkostningseffektiv måde at mindske risici på.

Tillid og omdømme

Når medarbejdere såvel som positionelle ser, at virksomheden tager etisk og adfærd a lvorligt, kan det styrke tilliden til virksomheden og forbedre dens omdømme både internt og eksternt.

Fremme af etik og integritet

Den rette whistleblowerordning sender et klart signal om, at virksomheden værdsætter etik og integritet. Det er et værdifuldt værktøj til at opbygge og opretholde en kultur, hvor medarbejdere forventes at handle på en ansvarlig og etisk måde.

Holistisk støtte

Denne holistiske tilgang kan være særlig værdifuld i følsomme og komplekse s ager, såsom seksuel chikane, krænkende adfærd eller diskrimination på arbejdspladsen.

Fremme af etik og integritet

Den rette whistleblowerordning sender et klart signal om, at virksomheden værdsætter etik og integritet. Det er et værdifuldt værktøj til at opbygge og opretholde en kultur, hvor medarbejdere forventes at handle på en ansvarlig og etisk måde.

Optimeret løsningsforslag

Kombinationen kan føre til forbedret beslutningstagning og kommunikatio n med whistleblowerenheden, som er afgørende for en effektiv løsning.

En moderne rapporteringsside

Et link som du deler med din organisation – og potentielt dine samarbejdspartnere eller kunder på din hjemmeside.

På denne online rapporteringsside, som er tilgængelig fra computer, mobil og tablet, kan vi indsætte dit logo, dine tema farver, din whistleblower politik samt andet relevant information.

Gennem denne side kan medarbejderne lave en indberetning, nemt og sikkert. Indberetningsprocessen kunne ikke være mere simpel. Processen er designet af eksperter for at sikre, at medarbejderne føler sig sikre, når de laver en ny indberetning.

Det er muligt at give whistleblowere lov til at vælge om de vil rapportere anonymt eller fortroligt, mundligt eller skriftligt.

Med vores faglighed og erfaring har vi stor indsigt og forståelse for arbejdsgange og risikomekanismerne i forbindelse med whistleblowersager.

 • End-to-end krypteret
 • ISO 27001:2013
 • Hosting facilitet er ISO 27001 certificeret
 • ISAE 3000
 • Gennemsigtighed og logning
 • To-faktor-godkendelse

Vores ordning indeholder

 • Døgnbemanding af indberetninger, hvor whistlebloweren indenfor 48 timer får respons på sin indberetning
 • Udarbejdelse af Whistleblowerpolitik og Privatlivspolitik til opfyldelse af oplysningspligten
 • Visitation af indberetninger
 • Grundig implementering af ordningen, så både ledelse og medarbejdere alle ved hvordan den anvendes og fungerer
 • Implementering af whistleblowersoftwaresystem, der er vurderet til et af verdens bedste og sikreste med dit logo, dine tema farver, din whistleblower politik samt andet relevant information
 • Hotline for ledere. Mange ledere kan have brug for rådgivning til håndtering af mobning, krænkende adfærd og konflikter i eget team, som kan afværge udvikling af whistleblowersager
 • Kvalificeret sparring og forslag til håndtering af sagen, der sikrer et fokus på både indberetter, den indberettede, ledelsen og organisationen
 • Fleksibel ordning med mulighed for enten et sammenlagt antal timer årligt, der kan benyttes til Hotline eller sagshåndtering eller en ordning der afregnes efter medgået tid

Step 1

Indgåelse af aftale
 • Præsentation af vores model som jeres uvildige tredieparts leverandør.
 • Vi gennemgår jeres ordning på et møde
 • Indgåelse af skriftlig aftale

Step 2

Tilpasning af dokumenter
 • Hvis der er behov for tilpasning af standarddokumenterne, sørger vi for det, efter medgået tid.
 • Standarddokumenterne er whistlebloweraftale, whistleblowerpolitik og privatlivspolitik.
 • Jeres kontaktpersoner gennemgår dokumenterne

Step 3

Opsætning af portal
 • Vi opsætter ordningen for jer i whistleblowerportalen
 • I modtager links og en QR-kode til portalen.

Step 4

Implementering
 • I kommunikerer om ordningen på intranet og/eller hjemmeside.
 • Introduktion til medarbejderne og ledelsen.
 • En god whistleblowerordning er den, som bliver brugt. Derfor er en grundig implementering afgørende.

Step 5

Overvågning
 • TrustCulture administrerer portalen og overvåger indberetninger 365 dage om året

Step 6

Screening
 • TrustCulture screener indberetninger og sender information om indberetninger, der falder inden for ordningen med indstilling til jer om at beslutte, om indberetningen skal undersøges.
 • TrustCulture bekræfter modtagelsen over for indberetteren.

Step 7

Undersøger
 • Hvis en indberetning falder inden for ordningen undersøger TrustCulture den.
 • TrustCulture sender feedback til indberetter efter endt undersøgelse.

Step 8

Evaluering
 • Samarbejdet evalueres

En ting er at modtage en indberetning, noget andet og lidt mere kompliceret er, at håndtere den… Vi er specialister i begge dele