Vigtige overvejelser

En uvildig whistleblowerordning er et trygt og effektivt redskab til fortroligt at kunne rapportere alvorlige forseelser eller mistanke om det.Det giver samtidig den optimale tryghed og vished for direktionens om, at organisationen er sund og velfungerende .

Mange danske virksomheder har de seneste år etableret whistleblower-ordninger for blandt andet at styrke medarbejdertilliden og minimere risikoen for ulovligheder og dårlig omtale. Der er flere vigtige ting at tage i betragtning, når man etablerer en whistleblower-ordning.

Det er værd at overveje følgende

Hvad skal ordningen dække?

En whistleblower-ordning bør kun omfatte alvorlige forseelser, for eksempel uønsket seksual opmærksomhed, chikane og anden voldelig adfærd, miljøforurening, alvorlige brud på sikkerheden, ulovlig regnskabsføring, tyveri, underslæb og korruption.

Hvem skal ordningen omfatte?

Det anbefales at en whistleblowerordning omfatter hele virksomheden. Således at både medarbejdere, ledere, bestyrelse og samarbejdspartnere er omfattet af ordningen. Men det er op til den enkelte virksomhed, at beslutte omfang og retningslinjer. Dog har den nye lovgivning på området visse krav.

Det er erfaringsmæssigt sådan, at tilliden til indberetningssystemet øges betragteligt, hvis systemet leveres og håndteres af en uvildig ekstern tredjepart, der modtager og behandler indberetningerne.

Whistleblowerpolitik

Fælles for alle der indberetter mulige overtrædelse til en whistleblowerordning er, at vedkommende ønsker at få rettet op på et problematiske område, som indberetter oplever.

Forudsætningen for tilliden til en whistleblowerordning er, at indberetter oplever at der følger en passende reaktion fra virksomhedens side på baggrund af indberetningen. Denne reaktion bør være klar og utvetydig.

Whisteblower-ordningen skal understøtte virksomhedens personalepolitikker, “code of conduct” og andre retningslinjer, som virksomhedens medarbejdere og samarbejdspartnere skal efterleve. Det er vigtigt, at konsekvenserne for en overtrædelse er klart defineret.

Hvordan der skal kommunikeres om ordningen

For virksomheder, der indfører en whistleblowerordning, er det afgørende at det er topledelsen der kommunikerer om retningslinjer og nødvendighed for brug af whistleblowerordningen til medarbejderne. Ordningen er en fælles sikring og skal ikke give anledning til utryghed eller andre betænkeligheder. Det er derfor en god ide at tage virksomhedens samarbejdsudvalg med på ombord i valg og implementering af ordningen.