Uønsket seksual opmærksomhed

Hvis en ansat har været udsat for, eller på nuværende tidspunkt er udsat for sexchikane på arbejdspladsen, så er TrustCulture stedet, hvor dette kan indberettes, hvis ikke den enkelte føler sig tryg til, at anmelde dette anliggende internt i organisationen.

Seksuel chikane er uacceptabelt og kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og for organisationen

  • De personlige konsekvenser kan spænde fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, depression og i værste fald posttraumatisk stresslidelser
  • Omkostningerne for virksomheden kan være lav jobtilfredshed, mistillid, utryghed, øget fravær, langtids sygemelding, lavere produktivitet, høj personaleomsætning og manglende tiltrækning af kompetente medarbejdere.

I ligebehandlingslovens § 1, stk. 6, er der tale om sexchikane, hvis nogen udviser uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner på en måde, der krænker en anden persons værdighed. Det gælder især, hvis de på den måde skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima. Ligebehandlingsloven behandler forholdet mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder, uanset om chikanen er udført af en leder eller en kollega. Loven indeholder ligeledes en forpligtelse for arbejdsgiveren til at stille et chikanefrit miljø til rådighed for medarbejderne og – i et rimeligt omfang – at sikre dem mod sexchikane. Vi anbefaler alle organisationer at have et kulturfokus også på dette område. En sund organisation arbejder løbende målrettet på, hvilken kultur som ønskes, og hvordan dette sikres i hverdagen.

Workshop om hvordan seksuel chikane og anden uetisk adfærd i praksis kan undgås på arbejdspladsen

TrustCulture tilbyder dialogbaserede workshops, hvor omgangstone, seksuel chikane og anden uetisk adfærd er hovedtemaet.  Således at I som organisation får diskuteret og italesat, hvordan I ønsker omgangsformen hos jer. Hvordan den enkelte bedst kan sige fra og hvordan alle i hverdagen kan understøtte det ønskede gode arbejdsmiljø. Det vil styrke jeres praksis i hverdagen, så ingen er i tvivl om, hvad der forventes, hvilke kanaler som kan benyttes i tilfælde af overtrædelser, samt konsekvenserne ved overtrædelse. Workshoppen kan designes til hele organisationen eller specifikt til ledergrupper. 

Vi har god erfaring med brug af skuespillere til, at illustrere pointerne. Uanset designes workshoppen til organisationens specifikke behov og branche. 

Er der tidligere krænkere ansat, som ønsker at rydde op?

Vores fokus i TrustCulture er, at sikre et godt og velfungerende fremadrettet arbejdsmiljø for alle involverede. Hvis nogen har overskredet andres grænser og ønsker, at rydde op i dette kan vores rådgivningsteam være behjælpelig. Ved at tage ansvar for egne handlinger kan krænkeren i nogle tilfælde være med til at finde nye og bedre veje at gå, for at understøtte en bedre kultur uden krænkelser og chikane.