Organisationsoptimering

I TrustCulture træner vi med relevante cases ledere og medarbejdere i krydsfeltet mellem rigtigt og forkert; mellem det pragmatiske og det lidt for kreative; mellem at sige til og fra i tide – og vi giver jer værktøjer til at lære, at tage ansvar for egen rolle i organisationen.

Oftest stammer udfordringerne i forbindelse med whistleblowersager fra en positiv kant, nemlig loyalitet og et ønske om at passe på organisationen eller virksomheden, og værne om de fælles værdier. 

Via dyrekøbte erfaringer fra andre, og ved brug af hypotetiske cases fra jeres egen virksomhed, får vi tryktestet det beslutningsmæssige og moralske kompas og vi arbejder for, at få gjort det legitimt tidligt, at række hånden i vejret, når noget i jeres virksomhed er ved at køre af sporet.

Som en væsentlig del af vores uddannelse, forventningsafstemmer vi blandt deltagere; – Deler vi de samme forståelser og værdier?

Vi afslutter med anbefalinger og forslag til at hvordan I kan styrke kultur, processer og ledelse i jeres virksomhed.