Hvordan opstarter I

Vi kommer gerne ud og præsenterer ordningen, således at I har et solidt fundament, at beslutte jer ud fra.

Det er afgørende, at direktionen vil denne ordning og går forrest. Uden 100% ejerskab fra topledelsen vil en ordning ikke kunne fungere.

Dernæst er det vigtigt, at både ledelsen/HR/repræsentant fra arbejdsmiljøudvalget er klædt på til, at ivaretage de handlinger som skal iværksættes efter eventuelle anmeldelser.

Det er også afgørende, at information om ordningen bliver tilgængelig for alle. Så ingen er i tvivl om, hvor og hvordan man kommer i kontakt med TrustCulture.

Det er også vigtigt at der refereres til ordningen, så alle oplever, at den tages seriøst. Eventuelt ved at benævne, hvis ordningen har været i brug i det forgangne kvartal/år.

Endeligt er det helt afgørende, at der følges op på anmeldelserne, således at der er fokus på løsninger og et tillidsfuldt arbejdsmiljø.