Til virksomheden

Vores ordning

TrustCulture tilbyder en uvildig tredjeparts whistleblowerordning, som giver ansatte, bestyrelsesmedlemmer og andre med direkte tilknytning til virksomheden mulighed for trygt og fortroligt, at indberette uregelmæssigheder og mistanke om ulovligheder til virksomhedsledelsen.

Vi garanterer en whistleblowerordning der på alle måder sikrer fuld fortrolighed og diskretion fra start til slut, og som skaber størst mulig tryghed i relationen mellem ansatte og virksomheden.

Den velfungerende whistleblowerordning erstatter ikke en organisations eksisterende samarbejdsorganer, men sikrer at der i sidste ende er etableret et sikkerhedsnet, som griber de sager der af én eller anden grund falder udenfor.

Vi tilbyder døgnbemandet håndtering og konsulentbistand, med mulighed for tilkøb af supplerende bistand i forbindelse med uddannelse og sagshåndtering på whistleblowerområdet.

Vores krypterede indberetningssystem er blandt verdens bedste systemer på markedet. Se whistleblowersoftware.com