Seksuel chikane

Har du været udsat for seksuel chikane?

Hvis du har været udsat for, eller på nuværende tidspunkt er udsat for sexchikane på arbejdspladsen, så er TrustCulture stedet, hvor du kan indberette dette, hvis du ikke føler dig tryg til at anmelde det internt i egen organisation.

Seksuel chikane er uacceptabelt og kan have alvorlige konsekvenser for den enkelte og for virksomheden.

  • De personlige konsekvenser kan spænde fra irritation, ydmygelse og koncentrationsbesvær til søvnproblemer, angst, depression og i værste fald posttraumatisk stresslidelse
  • Omkostningerne for virksomheden kan være lav jobtilfredshed, mistillid, utryghed, øget fravær, langtids sygemelding, lavere produktivitet og høj personaleomsætning.

I ligebehandlingslovens § 1, stk. 6, er der tale om sexchikane, hvis nogen udviser uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner på en måde, der krænker en anden persons værdighed. Det gælder især, hvis de på den måde skaber et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.

Ligebehandlingsloven behandler forholdet mellem arbejdsgiver og den enkelte medarbejder, uanset om chikanen er udført af en leder eller en kollega. Loven indeholder ligeledes en forpligtelse for arbejdsgiveren til at stille et chikanefrit miljø til rådighed for medarbejderne og – i et rimeligt omfang – at sikre dem mod sexchikane.

Vi anbefaler alle organisationer at have et kulturfokus også på dette område. En sund organisation arbejder løbende målrettet på, hvilken kultur som ønskes, og hvordan dette sikres i hverdagen.

TrustCulture tilbyder dialogbaserede workshops, hvor netop dette tema er involveret. Således at I som organisation får diskuteret og italesat, hvordan I ønsker omgangsformen hos jer, hvordan den enkelte bedst kan sige fra og hvordan alle i hverdagen kan understøtte det ønskede gode arbejdsmiljø.

Er du en tidligere krænker?

Vores fokus i TrustCulture er, at sikre et godt og velfungerende fremadrettet arbejdsmiljø for alle involverede. Ved du, at du har overskredet andres grænser og ønsker, at rydde op i dette kan vores rådgivningsteam være dig behjælpelig. Ved at tage ansvar for egne handlinger kan du som krænker være med til at finde nye og bedre veje at gå, for at sikre en kultur uden krænkelser og chikane.