Hvornår skal du henvende dig?

Vores ordning

Du skal henvende dig, når du opdager at der i din organisation er tale om alvorlige brud på interne retningslinjer, jeres værdisæt, eller ved mistanke om potentielle lovbrud.

Du skal henvende dig, hvis du enten ikke føler dig tryg ved de eksisterende interne rapporteringsveje i din organisation, eller hvis du allerede har forsøgt dette uden, at det har ført til at der er blevet rettet op på de rapporterede problematiske forhold.

Hvad har vi brug for at vide?

Vi vil gerne have en så detaljeret beskrivelse som muligt af den problemstilling du står overfor og af problemstillingens omfang.

Din henvendelse må meget gerne indeholde følgende oplysninger:

 • Hvordan du blev opmærksom på problemet?
 • Hvad problemet er ifølge dig?
 • Hvor i organisationen problemet er?
 • Hvem du indtil nu har henvendt dig til for at gøre opmærksom på problemet?
 • Hvilken dokumentation du er i besiddelse af?
 • Hvordan du vil foretrække af vi kommunikerer sammen?
 • Hvilken hjælp du i først omgang har brug for?

Vi respekterer inden for lovgivningens rammer, hvis du gerne vil være anonym, men vi opfordrer dig til at sende os dine kontaktoplysninger, så vi kan sikre dig den mest effektive hjælp.

Vi anbefaler dig ikke at benytte arbejdspladsens IT og kommunikationsløsninger – men i stedet bruge dine egne private.

Du bedes gøre os opmærksom på problemet hurtigst muligt og uden unødigt ophold, idet det er afgørende, at vi får mulighed for at løse problemet hurtigst muligt.

Hvilke problemer hører ikke under whistleblowerordningen?

 • Mindre samarbejdsudfordringer i din organisation
 • Småfejl og problemstillinger der hører til under normal arbejdspladsledelse, og som kan løses via rapportering til egen leder eller niveauet over.
 • Sager der allerede er blevet taget hånd om
 • Sager der handler om og bygger på rygter og andenhånds-rapportering

Hvad må du ikke?

 • Du må ikke bryde gældende lovgivning for selv at undersøge problemet. I stedet skal du rapportere om problemet til whistleblowerordningen. Vi tager derefter over og sikrer at et eventuelt problem bliver nøje undersøgt.
 • Du må ikke tilgå data der ligger udenfor dit ansvarsområde

Tag kontakt og send dokumentation

Vi tager din henvendelse seriøst og fortroligt, og vi vil behandle den, så snart vi modtager den.

Vi modtager din besked og evt. vedhæftede filer og sender dig en bekræftelse på at vi har modtaget din henvendelse, og vender hurtigt tilbage til dig med svar på hvordan vi bedst hjælper dig og din virksomhed eller organisation.

Hvad sker der, efter du har sendt os din henvendelse?

Vi tager din henvendelse seriøst, og vi vil behandle den, så snart vi modtager den.

 • Du vil, når du bruger vores whistleblower-ordning, altid inden for 48 timer modtage en kvittering for din anmeldelse, så du ved, at vi har modtaget den.
 • Du vil inden for 1 uge få en tilbagemelding, der beskriver, hvad vi har gjort med din henvendelse. I tilbagemeldingen vil det også fremgå, om du skal forvente at høre mere fra os, eller om sagen er lukket.
 • Der kan være en pligt til at anmelde problemstillingen til offentlige myndigheder. Denne pligt påhviler i udgangspunktet virksomheden og ikke dig som anmelder.

Vi tilbyder dig som anmelder og medarbejder direkte løbende personlig sparring med en kvalificeret sagsbehandler.

Psykologhjælp

I særligt alvorlige sager har du mulighed for, i et samarbejde med virksomheden, at benytte dig af vores tilbud om personlig støtte fra en af vores krisepsykologer.