Hvornår skal du henvende dig?

Hvornår du indberetter

Du skal henvende dig, når du oplever, at der i din organisation er tale om alvorlige brud på interne retningslinjer, jeres værdisæt eller ved mistanke om potentielle lovbrud.

Du skal henvende dig, hvis du enten ikke føler dig tryg ved de eksisterende interne rapporteringsveje i din organisation, eller hvis du allerede har forsøgt dette uden, at det har medført, at der er blevet rettet op på de rapporterede problematiske forhold.

Hvad har vi brug for at vide

Vi vil gerne have en så detaljeret beskrivelse som muligt af den problemstilling du står overfor og af problemstillingens omfang.

Din henvendelse må meget gerne indeholde følgende oplysninger:

 • Hvordan du blev opmærksom på problemet
 • Hvad problemet er ifølge dig
 • Hvor i organisationen problemet er
 • Hvem du indtil nu har henvendt dig til for at gøre opmærksom på problemet
 • Hvilken dokumentation du er i besiddelse af
 • Hvordan du vil foretrække af vi kommunikerer sammen fremadrettet
 • Hvilken hjælp du i først omgang har brug for

Du afgør selv om du ønsker at være anonym i din indberetning.

Du bedes gøre os opmærksom på problemet hurtigst muligt og uden unødigt ophold, idet det er afgørende, at vi får mulighed for at løse problemet hurtigst muligt.

Hvilke problemer hører ikke under whistleblowerordningen

 • Småfejl og problemstillinger der hører til under normal arbejdspladsledelse, og som kan løses via rapportering til egen leder eller niveauet over.
 • Sager der allerede er blevet taget hånd om
 • Sager der handler om og bygger på rygter og andenhånds-rapportering

Hvad må du ikke

 • Du må ikke bryde gældende lovgivning for selv at undersøge problemet. I stedet skal du rapportere om problemet til whistleblowerordningen. Vi tager derefter over og sikrer at et eventuelt problem bliver nøje undersøgt.
 • Du må ikke tilgå data der ligger udenfor dit ansvarsområde

Tag kontakt og send dokumentation

Vi tager din henvendelse seriøst og fortroligt, og vi vil behandle den, så snart vi modtager den. Du finder linket til TrustCulture typisk inde på din organisations intranet.

Vi modtager din besked og evt. vedhæftede filer og sender dig en bekræftelse på at vi har modtaget din henvendelse, og vender hurtigt tilbage til dig med svar på hvordan vi bedst hjælper dig og din organisation.

Hvad der sker efter du har sendt os din henvendelse

Vi tager din henvendelse seriøst, og vi vil behandle den, så snart vi modtager den.

 • Du vil, når du bruger vores whistleblower-ordning, altid inden for 72 timer modtage en kvittering for din anmeldelse, så du ved, at vi har modtaget den.
 • Du vil inden for 1 uge få en tilbagemelding, der beskriver, hvad vi foreslår der gøres med din henvendelse. I tilbagemeldingen vil det også fremgå, om du skal forvente at høre mere fra os, eller om sagen er lukket.
 • Der kan være en pligt til at anmelde problemstillingen til offentlige myndigheder. Denne pligt påhviler i udgangspunktet virksomheden og ikke dig som indberetter.

Vi tilbyder dig som indberetter direkte løbende personlig sparring med en kvalificeret sagsbehandler.

Psykologhjælp

I særligt alvorlige sager har du mulighed for, i samarbejde med din organisation, at benytte dig af vores tilbud om personlig støtte fra en af vores krisepsykologer.