Til medarbejderen

Hvad skal du bruge whistleblowerordningen til?

TrustCulture whistleblowerordning giver medarbejdere, ledere, eksterne samarbejdspartnere, kunder samt medlemmer af direktionen og bestyrelsen mulighed for at indberette forhold, som potentielt er i strid med lovgivningen eller virksomhedens interne retningslinjer om eksempelvis arbejdsmiljøet, forretningsgange, miljøhåndtering med mere.

Indberetning kan ske anonymt eller fortroligt ved at indberette i whistleblower-systemet via linket her på siden, eller delvist anonymt ved at ringe til TrustCulture. Hvis du bruger vores sikre rapporteringssystem som er et uafhængigt krypteret system, sikrer vi adressevask af IP-adresser samt mulighed for løbende krypteret kommunikation med dig. Du har med systemet også mulighed for at uploade store mængder data som dokumenterer de mulige brud på interne retningslinjer eller potentielle lovbrud. Alle henvendelser behandles fortroligt og sikret. TrustCulture sikrer i samarbejde med virksomheden, at det ikke vil have nogen negative konsekvenser for hverken medarbejdere eller eksterne, som har rapporteret i god tro om faktiske eller formodede overtrædelser