Skip to main content

Rådgivning

– Vejen til håndtering af whistleblowersager

Håndteringen af en whistleblowersag kan være kompleks og kræve en uvildig tilgang. Som eksterne rådgivere har vi en unik position, hvor vi ikke er involveret i sagen og kan derfor give et objektivt perspektiv.

Vores rådgivning

Håndtering af en whistleblowersag kan være kompleks. Hvem har ret? Hvor alvorlig er sagen? Hvad skal konsekvenserne være ved overtrædelser af retningslinjer? 

Som uvildig ekstern rådgiver har vi som regel et særligt overblik, da vi ikke er part i sagen. Kombineret med vores psykosociale kompetencer sikres dermed forslag til indsatser, som ser organisationen som et hele, både i nutid og fremtid. Således kan der lægges en velovervejet plan for håndteringen, der både passer på indberetteren, den indberettede, ledelsen og hele organisationen. På den måde kan en kompliceret sag ende med at blive en løftestang for organisationens kultur, tillid og egne kompetencer til adfærd.