Pris

Vores abonnementer

OPSTARTSPAKKEN

Til hvert abonnement følger en opstartspakke

 • 1 møde med Direktion/HR, kortlægning af organisationens ønsker og behov,
 • Opsætning og implementering af krypteret og GDPR-sikret kommunikationsplatform
 • Infomateriale til intranet, herunder FAQ på anvendelse og brug af systemet, herunder fortrolighed og proces.
 • 1 møde med ledelsen – hvad er ledergruppens rolle, hvordan fungerer systemet
 • 1 møde med medarbejderne – hvad indeholder ordningen og hvad kan de forvente, hvordan bruges systemet

Pris kr. 14.000,- (Engangspris)

BASIS ABONNEMENTSPAKKEN

Pakkerne indeholder alle følgende:

 • Døgnbemanding af indberetninger, som håndteres indenfor 48 timer
 • Kontakt til organisationen om indberetningens art og alvorlighedsgrad inden for 72 timer
 • Anbefalinger til håndtering af indkomne sager
 • Adgang til specialiseret psykologrådgivning
 • Adgang til advokatbistand ved Mads Pramming (H) med speciale i whistleblowersager

Pris kr. 14.000,- pr. år

Dertil kommer en pris for indberetningsplatformen, som er verificeret og krypteret efter glædende lovgivning og regler. Denne pris er afhængig af organisationens størrelse.

Supplerende rådgivning

Vi har lang erfaring med håndtering af sager, der indvirker på det psykiske arbejdsmiljø, hvor der både tages et ærbødig hensyn til indberetteren, den/de indberettede, ledelsen og den øvrige organisation. Ofte kan sagerne håndteres uden advokatbistand og gennem en ordentlig og saglig proces løses internt i organisationen.

Pris kr. 1.500,- pr. time

 Alle priser er ekskl. Moms.

NGO’er 20% rabat på abonnementsprisen.

Det er vigtigt at understrege, at ordningen typisk også har en præventiv effekt internt i organisationen. Samtidig med at det er et kvalitetsstempel på, at I som virksomhed/organisation tager NUL tolerance dybt alvorligt. At der intet er at skjule og for at sikre optimale betingelser for håndtering af sagerne har tilkoblet en uvildig ekstern 3. part med mennesket i fokus.

Udover vores abonnementstilbud tilbyder TrustCulture

 • Uddannelse af ledere og medarbejdere omhandlende tillidskultur
 • Krisehåndtering i forbindelse med virksomhedens arbejde
 • Temabaserede workshops, eksempelvis hvordan sikrer vi i praksis en NUL tolerancekultur uden krænkelser? Hvordan skaber vi rummet for feedback og tillidsbaseret dialog? Hvordan sikrer vi, at vores Code of conduct ses i vores daglige adfærd og praksis?