Pris

Vores abonnementer

Til hvert abonnement følger en opstartspakke

 • 2 møder med HR/direktion, tilpasning til organisationens ønsker og behov,
 • Opsætning og implementering af krypteret GDPR-gennemgang samt databehandlingsaftale
 • Infomateriale til intranet, herunder FAQ på anvendelse og brug af systemet, herunder fortrolighed og proces.
 • 1 møde med ledelsen – hvad er vores rolle, hvordan fungerer systemet?
 • 1 møde med medarbejderne – hvad kan vi forvente, hvordan bruges systemet

Pris kr. 12.000,-

Abonnementsaftalen

Denne indeholder følgende for alle pakker:

 • Døgnbemanding af indberetninger
 • Visitation af indberetninger
 • Sagsbehandlingstimer afhængig af virksomhedsstørrelse
 • Anbefalinger til håndtering af indkomne sager
 • Adgang til specialiseret psykologrådgivning og advokatbistand efter aftale

op til 100 medarbejdere

kr. 18.000/årligt

10 timers sagsbehandling årligt

101- 500 medarbejdere

kr. 28.000/årligt

15 timers sagsbehandling årligt

over 500 – 1000* medarbejdere

kr. 40.000/årligt

20 timers sagsbehandling årligt

 Alle priser er ekskl. Moms.

*Til organisationer med over 1000 medarbejdere laves en specialaftale.

 • NGO’er halv pris.
 • Vi holder naturligvis virksomheden orienteret om timeforbruget løbende.
 • Hvis der ingen indberetninger er det første år, nedsættes abonnementsprisen med 10% det efterfølgende år.

Det er vigtigt at understrege, at ordningen typisk også har en præventiv karakter internt i organisationen. Samtidig med at det er et kvalitetsstempel på, at I som virksomhed/organisation tager NUL tolerance dybt alvorligt. At der intet er at skjule og derfor er en troværdig samarbejdspartner.

Supplerende sagsbehandling

Sagsbehandling pr. løbende time kr. 1200,-

Udover vores abonnementstilbud tilbyder TrustCulture

 • Uddannelse af ledere og medarbejdere omhandlende tillidskultur
 • Krisehåndtering i forbindelse med virksomhedens arbejde
 • Temabaserede workshops, eksempelvis hvordan sikrer vi i praksis en NUL tolerancekultur uden krænkelser? Hvordan skaber vi rummet for feedback og tillidsbaseret dialog? Hvordan sikrer vi, at vores Code of conduct ses i vores daglige adfærd og praksis?

Vil I høre nærmere, tryk her for at blive kontaktet